به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار ارز نسبت به دو روز گذشته سیر نزولی را در پیش گرفتند.